image
image

Journaliste (ABC news): “Heeft u last van migraine? Voor sommige mensen lijkt geen enkele medicatie te helpen om de pijn te verlichten. Sommige artsen zeggen dat je wellicht beter een videospelletje leert spelen. Niet zomaar een videospelletje maar iets wat neurofeedback wordt genoemd.”

Medisch journaliste: "Studies hebben aangetoond dat het extreem effectief is. Sommige artsen zeggen dat 85 tot 90 procent van de patiënten met chronische hoofdpijn positief reageren op neurofeedback. Een vrouw zegt dat het haar migraine bijna helemaal heeft genezen.”

Meer...

image

Mensen die last hebben van migraine kampen met hoofdpijn aan één of beide zijden van het hoofd, en zijn gevoelig voor licht en geluid. Deze klachten gaan ook samen met misselijkheid. De verschrikkelijke pijn kan verschillende uren duren tot zelfs verschillende dagen. Sommige vormen van migraine worden voorafgegaan door auras. Auras zijn hinderende gewaarwordingen die variëren van het zien van flikkerend licht tot het ruiken van vreemde geuren. Er bestaan verschillende vormen van migraine, met verschillende oorzaken en met verschillende ervaringen voor de patiënt.

Er zijn verschillende factoren die migraine kunnen uitlokken. Veel voorkomende triggers zijn stress, hormonale veranderingen, bepaalde voedingsstoffen, fel licht, bepaalde geuren, fysieke activiteit, veranderingen in het weer, medicatie, enz.

Migraine is vaak zo belemmerend dat de patiënt niet meer normaal kan functioneren. De meeste mensen die een migraineaanval doormaken kunnen zich moeilijk concentreren, kunnen nauwelijks hun ogen open houden, en hebben het zelfs moeilijk om te spreken.

Gelukkig is het mogelijk om de pijn te verzachten en de frequentie van migraineaanvallen sterk te verminderen of zelfs helemaal te stoppen.

Ons behandelingsprogramma bij migraine bestaat uit 3 elkaar versterkende componenten:

Hersentraining:
Tijdens de behandelingen leren uw hersenen op een gezondere en evenwichtigere manier te functioneren. De positieve effecten daarvan worden vaak relatief snel bereikt. Heeft u bijvoorbeeld last van migrainesymptomen bij het begin van een sessie, dan is het vaak zo dat we in staat zijn deze aanval te onderbreken.
Uw hersenen houden een onevenwichtig gewoontepatroon in stand dat de migraine mee veroorzaakt. De veronderstelde neurochemische onevenwichten bij migraine (zoals bijv. serotonine tekorten) uiten zich ook in het neuro-elektrische domein. Daarom worden uw hersenen via neurostimulatie en auditieve en visuele neurofeedback methoden getraind om stabieler en flexibeler te functioneren. Hierdoor wordt het bovengenoemde hersenpatroon doorbroken en neemt de frequentie en/of intensiteit van de klachten duidelijk af, of verdwijnen ze.

Voor de start van de behandeling vindt er een kwantitatief EEG onderzoek plaats (opname en analyse van uw elektrische hersenactiviteit). Iedere behandeling is daardoor uniek en zeer specifiek afgestemd op het functioneren van uw hersenen, wat de effectiviteit van de behandeling vergroot.

Energiepsychologie:
U leert een aantal technieken om de elektromagnetische energiebanen in uw lichaam zelf positief te beïnvloeden.  Hiermee heeft u zelf de mogelijkheid een aankomende aanval te voorkomen of te onderbreken. U heeft daarmee ook een middel om makkelijker om te gaan met onderliggende emoties, en deze te verwerken. Tevens helpen ze om hevige verlangens te verminderen, naar bijvoorbeeld chocolade, koffie, suiker of andere voedingsingrediënten die uw migraine mee kunnen uitlokken.

Voedingsadviezen:
Afhankelijk van de onderliggende (mede)oorzaak van de migraine geven we u een aantal adviezen met betrekking tot voeding, voedingsupplementen en levensstijl.


Het behandelen van migraine zonder pijnstillers.
(link naar Engelstalig bericht van ABC News)


Zelftest

Indien u denkt dat u lijdt aan migraine hoofdpijn, kan deze zelftest u helpen om uw bezorgdheid te bespreken met uw hulpverlener.

Hoeveel dagen per maand ervaart u het volgende?

 

Helemaal niet

Verschillende dagen

Meer dan de helft van de tijd

Bijna elke dag

Hoofdpijn die 4 uur of langer duurt

 

Misselijkheid en braken tijdens de hoofdpijn

 

Medicatiegebruik tijdens de hoofdpijn

 

Hoofdpijn en gevoeligheid voor licht

 

Hoofdpijn en gevoeligheid voor geuren

 

Het zien van flikkerend licht of het ruiken van vreemde geuren tijdens de hoofdpijn

 

Indien u één of meerdere van deze klachten hebt aangekruist, hoe moeilijk hebben deze problemen het u gemaakt om uw werk te doen, het huishouden te doen, of om te kunnen gaan met andere mensen?

                               Helemaal niet moeilijk

___

Enigszins moeilijk

___

Heel moeilijk

___

Extreem moeilijk

___

Indien u één of meerdere van de ‘grijze cellen’ hebt aangekruist, kan het zinvol zijn uw antwoorden te bespreken met uw hulpverlener.


image
image