image
image


Deze video laat een moeder van een autistisch kind aan het woord over de effecten van neurofeedback.
ďToen we de diagnose kregen wist ik niets van austisme. Ik merkte wel dat hij nog niet sprak; zijn zusje sprak al op vroege leeftijd, maar hij was pas 2 jaar toen de diagnose gesteld werd. Ik vroeg me af hoe zijn toekomst eruit zou zien.Ē
Susan Othmer (Director EEG Institute): ďVanuit neurofeedback perspectief beschouwen we autisme voornamelijk als een conditie met een erg hoog arousal- of activatieniveau van de hersenen. We moeten het brein leren om rustiger te functioneren zodat de persoon zich fysiek en emotioneel comfortabeler voelt. We beschouwen het ook als een ontwikkelingsprobleem van de rechterhersenhelft; daarom trainen we voornamelijk de rechter hersenhelft om de persoon te leren kalmer en meer aanwezig te zijn in zijn of haar omgeving en zich verbonden te voelen met andere mensen." Meer...


De toepassing van neurofeedback therapie bij autisme is relatief nieuw. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is dan ook van recente datum en is voorlopig (in 2007) nog niet voldoende om de effectiviteit van neurofeedback bij autisme als definitief bewezen te achten. Niettemin zien de eerste resultaten er belovend uit.
Naar alle waarschijnlijkheid zal dergelijk onderzoek de komende jaren verder toenemen.
Wij geloven in de mogelijkheden van neurotherapie voor autisme spectrum stoornissen, zowel op basis van theoretisch inzicht, wetenschappelijk onderzoek en de eigen klinische ervaring.
In essentie geeft de gebrekkige integratie van zintuiglijke informatie aanleiding tot autistisch gedrag, omdat uw kind zich overweldigd voelt door de veelheid aan informatie die op hem of haar afkomt vanuit de buitenwereld. Hierdoor zal uw kind angstig reageren en zich terugtrekken.
Neurotherapie zorgt er onder andere voor dat zintuiglijke informatie beter door de hersenen wordt geÔntegreerd waardoor autistisch gedrag zal gaan afnemen.
Het kan ook nuttig zijn om neurotherapie te combineren met andere therapieŽn om met name de sociale ontwikkeling van uw kind verder te bevorderen (bijv. RDI - Relationship Development Intervention). Neurofeedback zorgt er voor dat de hersenen evenwichtiger gaan functioneren waardoor er sneller en effectiever kan worden geleerd uit ervaring.


Onderstaande samenvatting betreft een artikel over een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van neurofeedback bij autisme spectrum stoornissen.

Door metingen gestuurde neurofeedback bij autisme spectrum stoornissen

Coben, Robert; Padolsky, Ilean
Journal of Neurotherapy, Volume 11, Number 1, 20 June 2007, pp. 5-23.

Samenvatting:

Achtergrond:
Onderzoek dat een overzicht geeft van de epidemiologie van autisme (Medical Research Council, 2001) heeft aangegeven dat ongeveer 60 kinderen per 10.000 (1/166) worden gediagnosticeerd met een Autisme Spectrum Stoornis (ASD).  Jarusiewicz (2002) publiceerde de enige gecontroleerde studie die de effectiviteit van neurofeedback bij autisme aantoont, gebaseerd op ťťn resultaatmeting. Dit onderzoek breidt deze bevindingen uit met een grotere steekproef, meer metingen, en fysiologische maten van hersenfunctioneren.
Methoden:
Door metingen gestuurde neurofeedback werd uitgevoerd gedurende 20 sessies bij 37 patiŽnten met ASD. De experimentele en de controle groepen werden gematcht voor leeftijd, geslacht, etniciteit, handvaardigheid, andere behandelingen en de ernst van ASD.
Resultaten:
Verbeterde metingen van ASD symptomen gaf een sukses verhouding aan van 89%. Statistische analyses toonden significante verbeteringen aan bij de neurofeedback groep in vergelijking met de controle groep zonder neurofeedback behandeling (wachtlijst patiŽnten). Andere belangrijke bevindingen gaven een 40% vermindering te zien in de kern symptomen van ASD (gemeten door de totale score op de ATEC - Autism Treatment Evaluation Checklist), en 76% van de experimentele groep had een verminderde hyperconnectiviteit in de hersenen. Verminderde cerebrale hyperconnectiviteit was geassocieerd met positieve klinische resultaten in deze populatie. In alle gevallen waarbij een verbetering in de ASD symptomen werd gerapporteerd, werden de positieve behandelingsresultaten bevestigd door neuropsychologische en neurofysiologische metingen.
Conclusies:
Resultaten afkomstig van verschillende metingen hebben aangetoond dat neurofeedback een effectieve behandeling kan zijn bij ASD. Een cruciale factor om de klinische verbeteringen te verklaren zou bij deze groep patiŽnten het gebruik kunnen zijn van door metingen gestuurde neurofeedback om cerebrale hyperconnectiviteit te verminderen. De gevolgen van deze bevindingen worden besproken.  


Assessment-Guided Neurofeedback for Autistic Spectrum Disorder


Coben, Robert; Padolsky, Ilean
Journal of Neurotherapy, Volume 11, Number 1, 20 June 2007, pp. 5-23.

Abstract:

Background:
Research reviewing the epidemiology of Autism (Medical Research Council, 2001) indicated that approximately 60 per 10,000 children (1/166) are diagnosed with Autistic Spectrum Disorder (ASD). Jarusiewicz (2002) published the only controlled study documenting the effectiveness of neurofeedback for Autism based on one outcome measure. The present study extended these findings with a larger sample size, broader range of assessments, and physiological measures of brain functioning.
Methods:
Assessment-guided neurofeedback was conducted in 20 sessions for 37 patients with ASD. The experimental and control groups were matched for age, gender, race, handedness, other treatments, and severity of ASD.
Results:
Improved ratings of ASD symptoms reflected an 89% success rate. Statistical analyses revealed significant improvement in Autistics who received Neurofeedback compared to a wait list control group. Other major findings included a 40% reduction in core ASD symptomatology (indicated by ATEC Total Scores), and 76% of the experimental group had decreased hyperconnectivity. Reduced cerebral hyperconnectivity was associated with positive clinical outcomes in this population. In all cases of reported improvement in ASD symptomatology, positive treatment outcomes were confirmed by neuropsychological and neurophysiological assessment.
Conclusions:
Evidence from multiple measures has demonstrated that neurofeedback can be an effective treatment for ASD. In this population, a crucial factor in explaining improved clinical outcomes in the experimental group may be the use of assessment-guided neurofeedback to reduce cerebral hyperconnectivity. Implications of these findings are discussed.Hersentraining kan autistisch gedrag veranderen.
Een verslag over recent wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Californië in San Diego (USA).Gebrek aan functionele connectiviteit in de hersenen bij autisme, gemeten via EEG en/of MEG coherentie.
Autism Speaks - Top 10 Autism Research Event of 2007.Gepubliceerd onderzoek:

Kouijzer, M., de Moor, J., Gerrits, B., Buitelaar, J., & van Schie, H. (In Press). Long-term effects of neurofeedback treatment in autism. Research in Autism Spectrum Disorders.

Kouijzer, M., de Moor, J., Gerrits, B., Congedo, M., van Schie, H. (2009). Neurofeedback improves executive functioning in children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 145-162.

Thompson, M. & Thompson, L. (2008) Neurofeedback Outcomes in Clients with Aspergerís Syndrome. Onder revisie voor publicatie in de Journal of Applied Psychophysiology and Biofeedback.

Coben, R., & Padolsky, I. (2007). Assessment-guided neurofeedback for autistic spectrum disorder. Journal of Neurotherapy, 11(1), 5-23.

Scolnick, B. (2005). Effects of electroencephalogram biofeedback with Asperger's syndrome. International Journal of Rehabilitation Research, 28(2), 159-163.

Jarusiewicz, B. (2002). Efficacy of neurofeedback for children in the autistic spectrum: A pilot study. Journal of Neurotherapy, 6(4), 39-49.

Sichel, A. G., Fehmi, L. G., & Goldstein, D. M. (1995). Positive outcome with neurofeedback treatment of a case of mild autism. Journal of Neurotherapy, 1(1), 60-64.
image


image
image