Royals moeder: “Ik had over verschillende therapieën gelezen, en neurofeedback was een van de therapieën die de ergotherapeut suggereerde.”

Neurofeedback therapeute: “De eerste keer dat Royal met zijn moeder kwam rende hij van de ene ruimte naar de andere, nam het speelgoed en rende daarmee rond.” 

Royals moeder: “In september 2006 zijn we met neurofeedback begonnen, en na een korte tijd merk ik nu al veel meer resultaten dan met welk van de andere therapieën ook.” 

Neurofeedback therapeute: “Gedurende de training zie ik dat zijn hersenactiviteit rustiger wordt. De eerste twee tot vijf keer kon hij de elektrodes aan zijn oorlellen niet verdragen en hij trok ze ervan af. Daarna kon dit hem niet meer schelen.” 

Royals moeder: “Hij praat meer, is meer ontspannen, vooral net na de therapie, en hij is iets meer sociaal.” 

Neurofeedback therapeute: “Royal praat veel meer, is meer in interactie met mensen. Bijvoorbeeld: op een dag kwam hij met een hamburger binnen en op mijn vraag hoe dat smaakte bood hij me een hap aan! Dat was werkelijk een grote verandering voor Royal.” 

Royals moeder: “Zijn interactie met andere mensen, te zien dat hij dingen doet waarvan ik nooit verwacht had dat hij dat zou kunnen doen… is, weet je, iets groots.”