image
image

Neurofeedback voor de behandeling van tinnitus (oorsuizen)

Onderstaande bevindingen en inzichten in verband met tinnitus, de elektrische hersenactiviteit en neurofeedback therapie bieden een interessant uitgangspunt voor de behandeling bij oorsuizen in het algemeen. Voor u als individueel patiënt, wordt deze informatie aangevuld met gegevens over uw specifieke hersenactiviteit via de afname en interpretatie van een kwantitatief EEG. Hierdoor zijn wij in staat de behandeling individueel op uw situatie af te stemmen.

Voor een zo goed mogelijk resultaat combineren we drie verschillende therapieŽn waarvoor er wetenschappelijke evidentie bestaat.

Tijdens een behandelingssessie beginnen we met de toepassing van transcraniŽle direct current stimulatie (tDCS). Deze tDCS-behandeling wordt gevolgd door neurofeedback therapie. Met deze combinatie bereiken we betere resultaten dan bij beide therapievormen afzonderlijk. Beide methodes werken rechtstreeks in op de hersenactiviteit. Daarnaast leren we u ook de gedragsprincipes aan van de zgn. tinnitus retraining therapie, zodat u leert zo goed mogelijk om te gaan met en te reageren op het tinnitusgeluid. Deze drie verschillende invalshoeken, die elk op zich werkzaam zijn bij een bepaald percentage patiŽnten, combineren we om zo effectief mogelijk te werken en de kansen op succes zoveel mogelijk te verhogen. Honderd procent succes kunnen we niet garanderen, maar toch bereiken we in de meeste gevallen goede tot zeer goede resultaten bij tinnitus, waardoor het suizen of gepiep (bijna) verdwijnt of (veel) minder storend wordt.Vertaling van onderstaande samenvatting van een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in Progress in Brain Research in 2007:

Vele mensen met tinnitus vertonen abnormaal oscillerende hersenactiviteit. Gebaseerd op deze bevinding, hebben we een manier ontwikkeld om dergelijke pathologische activiteit te normaliseren door neurofeedback technieken (Weisz e.a. (2005). PLoS Med., 2: e153). Dit wordt voornamelijk bereikt door de verhoging van tau activiteit, d.i., oscillerende activiteit geproduceerd in gebieden rond de groeve van Sylvius in het alfa frequentiegebied (8-12 Hz), en de ermee gepaard gaande vermindering van delta power (0.5-4 Hz). Deze laatste activiteit wordt gemeten via elektroden op de frontale hoofdhuid. We hebben gevonden dat het wijzigen van de tau/delta verhouding de tinnitus intensiteit significant vermindert. Deelnemers die hun oscillerend patroon succesvol konden wijzigen, profiteerden van de behandeling tot aan het volledig verdwijnen van de tinnitus gewaarwording toe. In het algemeen was deze neurofeedback training significant beter in het verminderen van tinnitus-gerelateerde stress dan frequentiediscriminatie training.

 
Neurofeedback for treating tinnitus
Progress in Brain Research, Volume 166, 2007, Pages 473-485, 554

Katalin Dohrmann, Nathan Weisz, Winfried Schlee, Thomas Hartmann and Thomas Elbert

Many individuals with tinnitus have abnormal oscillatory brain activity. Led by this finding, we have developed a way to normalize such pathological activity by neurofeedback techniques (Weisz et al. (2005). PLoS Med., 2: e153). This is achieved mainly through enhancement of tau activity, i.e., oscillatory activity produced in perisylvian regions within the alpha frequency range (8–12 Hz) and concomitant reduction in delta power range (0.5–4 Hz). This activity is recorded from electrodes placed on the frontal scalp. We have found that modification of the tau-to-delta ratio significantly reduces tinnitus intensity. Participants who successfully modified their oscillatory pattern profited from the treatment to the extent that the tinnitus sensation became completely abolished. Overall, this neurofeedback training was significantly superior in reducing tinnitus-related distress than frequency discrimination training.

 


image
image